Herinrichting Centrum Heinenoord nabij

Op 9 oktober jl., heeft het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas ingestemd met de herinrichting van het winkelcentrum in Heinenoord. Op 8 november a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd om krediet beschikbaar te stellen, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.Eind 2017 gaf de gemeenteraad de opdracht een verkenning uit te voeren om het centrumgebied van Heinenoord te versterken.

Op 13 oktober praatten wij hierover met wethouder Leon van Noort hierover en wat er allemaal gaat gebeuren om Heinenoord nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en ondernemers. Er komt een ontsluiting vanaf de dijk voor autoverkeer. Hierdoor wordt het winkelcentrum eenvoudiger te bereiken zonder dat dit de verkeersveiligheid op de dijk en langs de scholen nadelig beïnvloedt. De verwachting is dat het werk na de zomer van 2019 kan beginnen.

Beluister hier het interview terug.