GroenLinks vraagt uitvoering oplossingen verkeersknelpunten Hoekse Waard

Vandaag heeft GroenLinks een hele reeks vragen gesteld aan Zuid-Holland over het verbeteren van de bereikbaarheid van de Hoekse Waard. Deze vragen volgen uit een avond waar GroenLinks met de bewoners en anderen in gesprek ging over verkeersknelpunten op het eiland. De bewoners hadden daarbij veel praktische suggesties om de bereikbaarheid te verbeteren. GroenLinks vraagt nu Zuid-Holland om die suggesties op te pakken en alvast na te denken over creatieve oplossingen om het eiland bereikbaar te houden bij het geplande onderhoud van de Heinenoordtunnel.

GroenLinks Statenlid Berend Potjer was bij de avond: ‘ De bewoners van het eiland maken zich zorgen over de bereikbaarheid en hebben heel praktische suggesties om de doorstroming te verbeteren. Zij willen dat de provincie dat nu oppakt en stopt met zinloze dagdromen over dure en megalomane A4-Zuid die meer problemen veroorzaakt dan oplost. Wij hebben het college gevraagd de bewoners hierin serieus te nemen en zo snel mogelijk praktische oplossingen uit te voeren.’

Praktische oplossingen zijn bijvoorbeeld een betere afstelling van de verkeerslichten op de N217 bij het Esso-tankstation, een inhaalverbod voor vrachtauto’s op de A29 en een maximum snelheid die past bij de wegsituatie in de Heinenoordtunnel.

Ook vraagt GroenLinks aandacht voor de bereikbaarheid tijdens het groot onderhoud van de Heinenoord tunnel. Volgens Potjer is dat een goed moment om alternatieven voor de auto serieus op de kaart te zetten: ‘Wij denken dan aan het openhouden van een tunnelbuis voor openbaar vervoer, waar mensen bij een transferium op kunnen stappen. Extra fietsverbindingen, een waterbus of misschien zelfs het doortrekken van een tram of metroverbinding. Zo blijft het eiland bereikbaar en kunnen automobilisten kennismaken met de voordelen van fiets en openbaar vervoer’.