Dominee op non-actief gesteld

Afgelopen zondag is er een verklaring voorgelezen in de kerk van Maasdam over de privé-situatie van de Fam. Prosman. Het daartoe bevoegd orgaan, breed moderamen van de classis Delta,  stelt ds. Prosman met ingang van 15 oktober 2018 vrij van alle werkzaamheden voor de Hervormde Gemeente van Maasdam, voorlopig voor een periode van drie maanden.
In deze periode zal hij, na ruim 3 jaar in Maasdam gepredikt te hebben, omzien naar een andere werkkring waarbij het netwerk van de kerk hem daarbij waar mogelijk zal helpen.