Datum zitting Raad van State over windturbines Binnenmaas vervroegd

Stichting Wind van Voren uit Barendrecht probeert via een zitting bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de plaatsing van ernstig overlast gevende 187 meter hoge mega-windturbines te voorkomen. Deze moeten verrijzen in het natuurgebied in Binnenmaas, pal langs de oever van de Oude Maas, recht tegenover Barendrecht.

Een aantal maanden terug berichtte de Raad van State dat deze zitting pas in 2019 zou plaatsvinden.
Echter, deze week werd bekend gemaakt dat er nog twee data in dit kalenderjaar zijn gevonden. Er zal op 15 november een zitting plaatsvinden waarin slechts één onderwerp van ons beroepsschrift aan de orde komt. De tweede zitting, waarin de rest van de bezwaren wordt behandeld, zal op 4 december plaatsvinden. Beide keren vanaf 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Omdat deze zittingen openbaar zijn, betekent dit dat niet alleen de procespartijen, maar ook belangstellend publiek en vertegenwoordigers van de media hierbij aanwezig kunnen zijn. De beslissing in deze zaak zal binnen zes weken na de zitting openbaar worden gemaakt.