Dag van de mantelzorg

Dag van de mantelzorg en blijk van Waardering voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard!
Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt.
Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. ‘Mantelzorger worden overkomt je. Soms plotseling, maar het kan ook langzaam groeien. Mantelzorger zijn kan veel van iemand vragen.
Steven van wijk is in gesprek met Sonja Staring.