CU Hoeksche Waard heeft partijprogramma gereed

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Hoeksche Waard is gereed. De programmacommissie, bestaande uit raadsleden en leden van de lokale afdeling, heeft in de afgelopen weken een aansprekend, groen en sociaal verkiezingsprogramma samengesteld.

De presentatie vond vorige week woensdag plaats waarbij het programma door raadslid Huibert Steen werd aangeboden aan lijsttrekker Alma Vervelde.

Alma over de inhoud van het partijprogram: “We komen met een aantal onderscheidende speerpunten. Zo willen we dat gemeente Hoeksche Waard een Fair Trade-gemeente wordt en dat er een jeugdraad komt die meedenkt over al het beleid maar met name over datgene wat de jeugd raakt. We willen inwoners laten meedelen in financiële meevallers.

Verder een watertappunt in elk dorp en bomen planten op schoolpleinen om kinderen te beschermen tegen blootstelling aan uv-straling. Daarnaast moet de afstand tot de burgers zo klein mogelijk zijn en moet er voldoende aandacht zijn voor ‘lokale’ belangen. Uiteraard blijft de ChristenUnie zich inzetten voor een rechtvaardige en veilige samenleving. Met extra zorg voor de zwakkeren in onze samenleving en goede ondersteuning voor mensen met kleine inkomens. Dit in hechte samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties. We willen bovendien experimenteren met het betrekken van inwoners bij het beleid van hun eigen dorp. Hierin geen eenheidsworst maar per dorp en per situatie nagaan wat bewoners willen en nodig hebben.

U kunt het programma hier lezen!