Collectieve zorgverzekering Hoeksche Waard

Vanaf 1 januari kunnen alle inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van een collectieve zorgverzekering van VGZ en de Hoeksche Waard gemeenten. Door de uitgebreide dekking is de nieuwe verzekering vooral aantrekkelijk voor mensen met veel zorgkosten. Voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm is het wettelijk eigen risico meeverzekerd. Bovendien leveren de gemeenten voor deze mensen een bijdrage in de premie. De verzekering van VGZ komt in de plaats van de huidige collectieve zorgverzekering van CZ. Deze week ontvangen alle huidige deelnemers een brief met meer informatie.
 
‘Rotterdampakket’ van VGZ
De Hoeksche Waard sluit zich aan het ‘Rotterdampakket’ van VGZ. Het aantal potentiële deelnemers in de Hoeksche Waard is niet hoog genoeg om een aantrekkelijk pakket te bedingen bij een zorgverzekeraar. Door de schaalgrootte van de gemeente Rotterdam kunnen de Hoeksche Waard gemeenten hun inwoners een maatwerkpakket voor hoge zorgkosten en een hoge collectiviteitskorting aanbieden.
 
Betaalbare zorg zonder verrassingen
De zorgverzekering is interessant voor mensen met een laag inkomen en iedereen met hoge zorgkosten, zoals chronisch zieken en ouderen. Naast de basisverzekering bevat de polis een aanvullend pakket met een brede dekking. Met onder andere vergoedingen voor vervangende mantelzorg, brillen, de tandarts, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname  en verblijf in revalidatiecentra of zorghotels.
 
Voordeel van collectief verzekeren
Voor mensen met een laag inkomen leveren de gemeenten een bijdrage van € 40,- aan de premiekosten van de zorgverzekering. Voor dit bedrag worden de kosten van het eigen risico meeverzekerd voor deze groep mensen. Daarnaast profiteren alle deelnemers van een hogere collectiviteitskorting, die stijgt van 6% korting bij de huidige collectieve zorgverzekering naar 10% korting bij het Rotterdampakket.
 
Premiebijdrage voor een andere aanvullende zorgverzekering
Ook voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die bij een andere verzekeraar een aanvullende zorgverzekering afsluiten is een premiebijdrage mogelijk. De gemeente biedt hen een premiebijdrage van € 16,50 per persoon per maand. Hiermee willen de gemeenten stimuleren dat ook inwoners met een laag zorggebruik een aanvullende zorgverzekering afsluiten.
 
Tegemoetkoming aannemelijke zorgkosten
Met het aanbieden van een verzekering zonder eigen risico voor minima komt voor deelnemers aan de collectieve zorgverzekering de tegemoetkoming aannemelijke zorgkosten te vervallen. Iedereen met een chronische ziekte of beperking die niet overstapt naar de collectieve zorgverzekering kan wel de tegemoetkoming van € 300,- aanvragen om hun eigen risico grotendeels mee te betalen. Deze regeling wordt in 2019 voor het laatst aangeboden, zodat mensen nog een extra jaar de gelegenheid hebben om kennis te maken met de nieuwe collectieve zorgverzekering zonder eigen risico.