Budget jeugdhulp

Momenteel neemt het aantal jeugdigen die hulp zoeken bij jeugdzorg toe.
Reden genoeg om aan de bel te trekken als VVD Hoeksche Waard.
Eerder waren Marijke Boorsma en Leon Niemantsverdriet al in de studio om hierover te praten, inmiddels is bekend dat er gemeentes zijn die wel binnen hun budget weten te blijven, dit komt doordat er meer wordt gefocust op investeren in jeugdteams zodat er minder specialistische hulp nodig is en alleen hulp bieden wanneer echt noodzakelijk.
Dit is ook de doelstelling van de VVD.

Arie Janson en René Toonen in gesprek met Marijke Boorsma en Leon Niemantsverdriet