Bestuurders Zuid-Holland worden bijgepraat over bereikbaarheid Hoeksche Waard.

Met het oog op de verbetering van de bereikbaarheid in Zuid-Holland worden regiobestuurders bijgepraat over het Mobiliteitsprogramma Hoeksche Waard. Zij krijgen onder andere informatie over ontwikkelingen van de A29, in het bijzonder over de voorgenomen renovatie van de Heinenoordtunnel.

De renovatie wordt naar verwachting uitgevoerd in de periode 2023 – 2024. Rijkswaterstaat is samen met de gemeenten en de provincie bezig met de opzet van een pakket aan maatregelen om de hinder en overlast van de renovatie op een acceptabel niveau te houden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar maatregelen die ook na de renovatie kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard.

Gedacht kan worden aan vormen van gezamenlijk reizen, de inzet van extra openbaar vervoer en bijvoorbeeld het gebruik van de (snel)fiets in plaats van de auto. Ook telewerken is voor specifieke doelgroepen een mogelijkheid.
Rijkswaterstaat zal aan inwoners en bedrijven van de Hoeksche Waard vragen om mee te denken over mogelijke maatregelen en hun rol daarin. De verkenning moet er toe leiden dat er medio 2019 definitieve afspraken komen tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio over de bereikbaarheidsaanpak.

Fotobijschrift: Regiobestuurders van Zuid-Holland krijgen uitleg over maatregelen rond verbetering en waarborging van de bereikbaarheid.