AED redt levens

Elke dag krijgen 42 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij een hartstilstand kan gebruik gemaakt worden van een Automatische Externe Defibrillator, oftewel een AED. De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang wordt gebracht. De overlevingskans van slachtoffers neemt hierdoor aanzienlijk toe. Reanimatie binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. De overlevingskans na reanimatie met een schokbaar hartritme binnen 6 minuten met gebruik van een AED is 50-70%. Elke minuut later dat de AED wordt ingezet, daalt de overlevingskans met 10%.

Bij hartfalen bel 112 | In Cromstrijen hebben we een basisnetwerk van bewoners voor bewoners met 21 AED’s verspreid binnen de bebouwde kommen. Indien u een slachtoffer treft, bel 112. De telefonist(e) vertelt u waar de dichtstbijzijnde kast met een AED hangt en geeft een code om de kast te openen.

AED’s 24/7 beschikbaar | Veel mensen weten niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. En als ze het wel weten, is het nog maar de vraag of die AED bereikbaar is en niet achter een gesloten (kantoor)deur of winkelpand hangt. Dit bemoeilijkt hulpverlening door burgerhulpverleners. Het is dus van groot belang dat de AED buiten wordt geplaatst in een kast zodat de AED 24/7 toegankelijk is. Is uw buurt of organisatie in het bezit van een AED die 24/7 beschikbaar is, registreer deze AED bij HartslagNu.nl (voor zover u dit nog niet eerder heeft gedaan). Door een bestaande AED te registreren en 24/7 beschikbaar te maken, maakt u uw buurt veiliger.

Bron:Gemeente Cromstrijen