Zes servicepunten voor gemeente Hoeksche Waard

Vanaf 1 januari 2019 zijn er zes servicepunten in de Hoeksche Waard. Dit zijn fysieke locaties waar inwoners terechtkunnen voor een persoonlijk gesprek met medewerkers van de gemeente. De locaties van deze servicepunten zijn: gemeentehuis in Oud-Beijerland, gemeentehuis in Maasdam, ‘Heemzicht’ in Piershil, ‘De Buitensluis’ in Numansdorp, ‘Streona’ in Strijen en ‘Het Weegje’ in ’s-Gravendeel.

De servicepunten vormen een belangrijk onderdeel van het dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Kern hiervan is dat de gemeente dichtbij haar inwoners wil zijn. Daarom komen er zes servicepunten. Bij de servicepunten kunnen inwoners terecht voor al hun gemeentelijke vragen. Daarnaast kunnen inwoners hier terecht om een reisdocument of rijbewijs aan te vragen, een verhuizing door te geven, uittreksels op te vragen, eenvoudige vergunningen aan te vragen en voor ondersteuningsvragen.

De gemeente kan de inwoners het beste helpen wanneer zij van tevoren een afspraak maken. Wanneer de inwoner daaraan behoefte heeft, komt de specialist van de gemeente voor specifieke vragen naar het servicepunt toe. In bijzondere situaties komen we in overleg bij inwoners thuis.

Locaties

Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor de locatie van servicepunten is om de reistijd voor zoveel mogelijk inwoners te beperken. Daarom is gekozen voor de grotere dorpen of juist voor een centrale plek tussen meerdere kleine kernen in. Ook de verspreiding over de gehele regio was een belangrijk criterium. De servicepunten bevinden zich zoveel als mogelijk op plekken waar inwoners toch al veel komen. Dichtbij winkels, horeca en andere plekken waar gezellige en praktische bedrijvigheid is. Hieronder vindt u een overzicht van de servicepunten:

  • gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6
  • gemeentehuis in Maasdam, Sportlaan 22
  • ‘Heemzicht’ in Piershil, Voorstraat 26
  • ‘De Buitensluis’ in Numansdorp, Bernhardstraat 25
  • ‘Streona’ in Strijen, Stockholmplein 6
  • ‘Het Weegje’ in ’s-Gravendeel, Weegje 3

Andere vormen van dienstverlening

Inwoners die de voorkeur geven aan het op afstand regelen van zaken, wordt het ook makkelijker gemaakt. Inwoners hoeven straks voor steeds minder zaken naar de gemeente toe en kunnen meer zelf regelen via de telefoon, achter de pc, laptop of tablet.

Hoeksche Waarders die per post of telefoon in contact willen komen met de gemeente, kunnen dat ook gewoon blijven doen. Ook komen er mogelijkheden voor bezorgen aan huis en direct persoonlijk contact thuis. Reisdocumenten kunnen wij nu al thuisbezorgen. Vanaf 1 januari 2019 is dit ook mogelijk voor rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten. Deze dienst is dan gratis.