Steun de stichting Kunstbus – Kunst en Cultuur op locatie

 

Onlangs op hoekschnieuws.nl. Tekst: Ankie Winkelman


 

Stichting KUNSTBUS gaat Kunst en Cultuur brengen bij de mensen op locatie kunst is immers van iedereen

 

Kunstbus Missie & Visie

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Eigenschappen die vaak met kunst in verband worden gebracht zijn zelfkennis, zelfontplooiing, morele ontwikkeling en inzicht in ‘de ander’ of ‘de samenleving’. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en de verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen en verstaan. Stichting KUNSTBUS wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat. Wij zien in de praktijk dat het cultuurparticipatie, sociale cohesie, inzicht, inspiratie en verdieping met zich meebrengt.

Omdat wij ervaren dat kunst voor iedereen meer kleur aan het leven kan geven, willen we het beoefenen en beleven ervan voor iedereen toegankelijk(er) maken. JUIST voor mensen met een lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en/of financiële beperking en ongeacht culturele achtergrond. Met onze KUNSTBUS maken wij een ondersteunend en indien nodig laagdrempelig Kunst en Cultuur aanbod zichtbaar. Professionele kunstenaars zijn bij ons aangesloten. Zij voldoen aan onze criteria: gediplomeerd, professioneel, toegankelijk, origineel, betrouwbaar, ondernemend, en niet op de laatste plaats inlevend. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod en maken de activiteit op maat voor de instellingen en stichtingen.

 

STEUN ACTIE KUNSTBUS

Voor dit mooie initiatief is natuurlijk wel geld nodig. Op 1 september 2018 startte de campagne Steun KUNSTBUS, met een prachtig artikel in de huis aan huis krant het Kompas (zie bij u op tafel) en tijdens de Hoeksche Waardse UIT-markt, en het Bram Roza Festival. De eerste donaties zijn reeds binnen. Geloof je ook in onze missie dat KUNST toegankelijk moet zijn voor iedereen, steun dan KUNSTBUS! Dit kan als particulier maar natuurlijk ook als bedrijf. Als bedankje kan uw bedrijfsnaam op de bus geplakt worden en komen we in overleg een kunstactiviteit verzorgen op uw bedrijf.

Doneren kan via:

  • NL 73 RBRB 0983 4933 59
  • ivv KUNSTBUS en je naam en evt bedrijfsnaam
  • tav AG de GROOT

 

Lees het volledige artikel. Klik hier


 

De Groot-Winkelman, A.G. (2018, 10 september). Steun de stichting Kunstbus – Kunst en Cultuur op locatie. Geraadpleegd op 11 september 2018, van https://www.hoekschnieuws.nl/2018/09/10/steun-de-stichting-kunstbus-kunst-en-cultuur-op-locatie/