Nieuw vogeleiland Bliek biedt plaats voor nieuwe flora en fauna

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) bouwt een eiland speciaal voor vogels en vissen. De afgelopen tijd konden mensen een naam verzinnen voor het eiland. Uit de duizend inzendingen is uiteindelijk de naam Bliek gekozen. Bliek is de benaming van een jonge haring. Arjen de Jong zag meteen de link tussen een jonge haring en een jong eiland.

© WWF Michiel Rotgans

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het eiland wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David en Stichting Dioraphte.

© Gerard Visser WWF

Binnenkort gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. De sluizen houden sinds 1970 water van de zee tegen. Bij het op een kier zetten, is er weer een open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom bouwt het WWF een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en voortplantingsplaatsen voor vogels en vissen.

Het eiland van tien voetbalvelden groot moet dat proces versnellen De verwachting is dat het eiland in oktober af is.

 

Uitgelichte Foto: ©Bert Ooms WWF