MER Rapport Suikerfabriekterrein

De Commissie MER heeft het milieueffectrapport bij het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein bij Puttershoek beoordeeld. Zij vindt het rapport bijna compleet. Onduidelijk is nog hoe de gemeente geurhinder wil voorkomen en waarom bij enkele woningen hoge geluidbelastingen onvermijdelijk zijn. Wij spraken met dhr Jan-Jaap de Graeff over onder meer de rol van de Commissie.