Judith Wagensveld over project Buitenschoolse Cultuureducatie voor het S(B)O

Voor kinderen in het Speciaal Basis Onderwijs is het vaak lastig om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Zij hebben meestal net een beetje extra nodig, maar hebben evenveel behoefte aan vrijetijdsbesteding als andere kinderen. Judith Wagensveld, zelf cultuuraanbieder en moeder van twee kinderen in het speciaal basisonderwijs, is initiatiefneemster van het project Buitenschoolse Cultuureducatie voor S(B)O-leerlingen in de Hoeksche Waard. Zij vertelt Michon Sprengers over de opzet, de financiering en de eerste stappen richting uitvoering van dit project.