HW Wonen en het Huurdersplatform ondertekenen nieuwe Samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 20 september hebben woningcorporatie HW Wonen en Stichting Platform Huurdersverenigingen (Huurdersplatform) een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. “De vernieuwde overeenkomst versterkt de positie van de huurders in toekomstige Gemeente Hoeksche Waard,” aldus het bestuur van HW Wonen. In het Huurdersplatform zijn de drie huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard vertegenwoordigd. Het Huurdersplatform zet zich actief in voor de belangen van de huurders. “Wij vormen de brug tussen de huurders en HW Wonen,” vertelt voorzitter Bas van der Schans. “De afgelopen jaren is onze samenwerking geïntensiveerd. Zaten we vroeger tegenover elkaar, nu zitten we naast elkaar en dienen we duidelijk een gezamenlijk doel: het creëren van een zo aangenaam mogelijk en toekomstbestendig woon- en leefklimaat in de Hoeksche Waard. Met de ondertekening van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst zetten we dit doel nog meer kracht bij.”