Enthousiasme, maar ook zorgen over toekomst Leenheerenpolder

De Leenheerenpolder moet een natuurgebied worden met ruimte voor recreatie en woningen. Bewoners van het naastgelegen dorpje Goudswaard kregen donderdagavond uitleg over de plannen. Daarbij waren er wel direct zorgen over zwaar vrachtverkeer en extra drukte op de omliggende dijken.

Over het gebied zelf wordt al zo’n acht jaar gediscussieerd. Het gaat om landbouwgrond die teruggegeven wordt aan de natuur en daar waren veel mensen in de gemeente Korendijk tegen. Na een lange juridische procedure trokken de natuurorganisaties aan het langste eind.

Ook de gemeente zelf had liever de landbouwgrond behouden. “Maar nu besloten is dat het natuur wordt moeten we ook de kansen zien”, vertelt wethouder Paul Boogaard. “Er ligt nu een plan dat een economische boost geeft aan Goudswaard en omgeving. Dit is goed voor de leefbaarheid van het gebied.”

Goudswaard op de kaart

Er staan honderd woningen gepland dicht bij het dorp, zestig permanente en veertig recreatiewoningen. Ook komt er een zwemplas met strandje. Het moet een aantrekkelijke plek worden voor toeristen. En dat zien veel bewoners wel zitten. “Wel leuk dat Goudswaard zo op de kaart wordt gezet.”Judith Prins van het Dijkenoverleg Korendijk vindt het wel groots. “Honderd woningen is best veel voor dit dorp. Iets kleinschaliger was naar mijn mening beter geweest. Maar ik maak me er nu vooral hard voor dat voor het slaan van de eerste paal de wegen geschikt zijn voor het extra verkeer”, aldus Prins.

De Leenheerenpolder is ruim 130 hectare groot en wordt grotendeels (getijden)natuur. Naast de gemeente Korendijk zijn ook het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. De eerste werkzaamheden starten volgend jaar.

Een bijdrage van Sanne Waldekker-RTV Rijnmond