Eén Hoeksche Waard vraagt om maatwerk per kern!

De opgaven die horen bij het ontstaan van een gemeente Hoeksche Waard hebben de organisaties V&R en Welzijn Hoeksche Waard uitgedaagd om de samenwerking te versterken. De organisaties legden hun plannen vandaag vast in een intentieverklaring.

De Hoeksche Waard wordt één gemeente, maar het blijft ook een verzameling van dorpen, enkele buurtschappen, in sommige grotere kernen nog wijken. Zeker in een grotere gemeente zal er voldoende oog moeten zijn voor de verschillen tussen te kernen, de eigenheid en de verschillende behoeften. Welzijn Hoeksche Waard en V&R Welzijn zien hierin een aanleiding om hun krachten te bundelen, om zo samen echt het verschil te kunnen maken en het maatwerk te bieden dat zo nodig is om de kernen sociaal sterk en vitaal te houden.

Veel ‘beweging’ in Binnenmaas

In Binnenmaas zijn Welzijn Hoeksche Waard en V&R Welzijn concreet gestart met een samenwerking. V&R Welzijn gaat Welzijn Hoeksche Waard ondersteunen bij het invullen van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Bijzonder in dit gebied is dat V&R Welzijn vanuit haar onderwijsdiensten vanaf het nieuwe schooljaar i.s.m. Bres Accommodaties, CSG De Waard en ACIS invulling gaat geven aan het bewegingsonderwijs. ’Deze samenwerking is uniek, vertelt Gertjan. Doordat deze organisaties en lokale verenigingen in dit brede speelveld met elkaar samenwerken ontstaat een omgeving waarin kinderen, vanuit eigen motivatie, kunnen werken aan hun talenten’.

Samen adequater aan de slag

Welzijn Hoeksche Waard is een brede welzijnsstichting die actief is in de Hoeksche waard op het gebied van sociaal werk, vrijwilligersondersteuning en jongerenwerk. V&R Welzijn is een bedrijf dat zich richt op het faciliteren van verenigingen, sport, cultuur en onderwijs, met een specialisatie in de invulling van de combinatiefunctie/buurtsportcoach regelingen en brede scholen. Beide organisaties vullen elkaar goed aan in expertise en door deze kennis en ervaring te bundelen verwachten zij beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard.

‘De Hoeksche Waard heeft veel te bieden. Aan ons de taak dit praktisch te verbinden en te werken aan een fijne opgroei- en leefomgeving voor iedereen. Samen voor een actieve, vitale en gezonde samenleving, en daar is per kern maatwerk voor nodig, aldus Gertjan de Vogel Directeur V&R Welzijn’. ‘Ook Hanneke Vliet Vlieland, Directeur Welzijn HW, geeft aan dat het hoog tijd is om nog beter vanuit eigen expertise te werken aan sociale vitale kernen waarin iedereen mee kan doen. Met elkaar en voor elkaar’.

Het frisse duo heeft elkaar dan ook écht gevonden. Samen-werken we aan het zo goed mogelijk positioneren van beide organisaties in relatie met de aankomende ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. Vanaf 2019 is het vooral noodzakelijk om samen met bestuurders en beleidsmakers stapsgewijs een aanpak te ontwikkelen. ‘Welke rol elke organisatie krijgt dat vormt zich in de loop van de tijd. Dat Welzijn Hoeksche Waard mogelijk als penvoerder zou kunnen optreden voor het vereenvoudigen van de samenwerking met de gemeente behoort tot de opties’, aldus Hanneke’. ‘Dat wat aandacht krijgt, dat groeit! Gertjan ervaart dat we vooral moeten gaan DOEN, verbinden en durven te pionieren’. En daar sluit Hanneke zich instemmend bij aan.