College Cromstrijen wil proef voor de Fortlaan

Om een goed besluit te kunnen nemen om de Fortlaan wel of niet af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, stelt het college de gemeenteraad voor een proef te doen. Tijdens deze proef van vier maanden is de Fortlaan alleen toegankelijk voor het verkeer in de richting noord-zuid.

Bij een besluit om de Fortlaan al dan niet af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer maakte het college een uitgebreidere afweging. Hierbij hield zij rekening met de eventuele verkeerstoename, economische aspecten, leefomgeving en verkeersveiligheid. Afsluiting van de Fortlaan lijkt dan de meest positieve bijdrage te leveren voor de kern Numansdorp. Met name bewoners van Numansgors en ondernemers in de winkelstraat, maar ook diverse bewoners van de Koninginneweg pleiten ervoor de Fortlaan niet volledig af te sluiten.

Proef

Om gehoor te geven aan de reacties stelt het college voor om de proef te doen voordat de raad een definitief besluit neemt. Tijdens de proef is de Fortlaan alleen toegankelijk voor het verkeer in de richting noord-zuid. Met deze proef wil het college onderzoeken of de verwachte verkeerskundige effecten in de praktijk optreden.

Verkeerscirculatieplan

Het gemeentelijk verkeersbeleid is gericht op een goede bereikbaarheid van Numansdorp en zoveel mogelijk het doorgaande verkeer te weren uit het dorp. Dit betekent dat we de verkeersstroom op de centrale as (Rijksstraatweg – Burgemeester de Zeeuwstraat) willen verminderen en de verkeersstromen via de Wethouder van der Veldenweg juist stimuleren. Daarom besloot begin dit jaar het college van Cromstrijen het Verkeerscirculatieplan Numansdorp te actualiseren. Met de komst van onder andere de nieuwbouwwijk Torensteepolder en andere ontwikkelingen was het nodig om te kijken naar de verkeersstromen in de kern van Numansdorp.

Op 25 september 2018 behandelt de gemeenteraad het voorstel over het Verkeerscirculatieplan Numansdorp. Bent u benieuwd naar het volledige raadsvoorstel, kijk dan op www.cromstrijen.nl > Vergaderkalender.

Commissiebehandeling

Voordat de behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt, bespreekt de Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken het raadsvoorstel op dinsdag 11 september. Beide vergaderingen zijn openbaar en desgewenst kan bij de commissievergadering (na voorafgaande aanmelding) worden ingesproken.