BI-zone komt niet van de grond op bedrijventerrein Numansdorp

Op 8 mei 2018 gaf de gemeenteraad van Cromstrijen groen licht voor het initiatief van ondernemers om bedrijventerrein Middelsluis Noord, Middelsluis Zuid en de Pêêmeet te Numansdorp in te stellen als bedrijveninvesteringszone. De volgende stap was het uitvoeren van een draagvlakmeting, om te bepalen of (een meerderheid van) de eigenaren en/of gebruikers ook daadwerkelijk een BI-zone wensen.

Stemmen
Op 18 juni 2018 startte de stemronde door in totaal 199 stembiljetten uit te reiken aan de stemgerechtigde ondernemers op het bedrijventerrein. Op 12 juli 2018 werden de retour ontvangen stemenveloppen door de notaris geteld en geopend. In totaal werden er 95 stembiljetten ontvangen, waarvan:

  • 5 ongeldig;
  • 35 stemmen vóór; en
  • 55 stemmen tegen.

Nu er sprake is van onvoldoende steun, is niet voldaan aan de wettelijke vereisten. Dit betekent dat er op het bedrijventerrein per 1 januari 2019 géén BI-zone zal komen. Richard Both, voorzitter van de BIZ-vereniging, is teleurgesteld: “Erg jammer dat we na alle inspanningen ons doel niet hebben bereikt, vooral ook voor de ondernemers die wel gekozen hebben voor de BIZ. Een gemiste kans.”

“Het initiatief voor een BI-zone op het bedrijventerrein werd door ons vanuit de gemeente toegejuicht. Feit is dat het iets is door en voor de ondernemers. Nu blijkt dat er onder hen geen eensgezindheid is voor een dergelijke collectieve aanpak houdt het hier helaas op.” Aldus wethouder Pieter van der Meer.

BI-zone
Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarin de eigenaren en/of gebruikers verbeteringen kunnen realiseren, doordat zij allemaal jaarlijks een BIZ-bijdrage betalen. Als eerste verbetering voor de BIZ in Numansdorp stond de sterk verbeterde beveiliging gepland, met onder andere nieuwe camerasystemen en het keurmerk veilig ondernemen (KVO). De activiteiten van een BIZ-vereniging zijn aanvullend op die van de gemeente.