Aandacht voor de mantelzorg

Dag van de mantelzorg en blijk van Waardering voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard!

Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt.
Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. ‘Mantelzorger worden overkomt je. Soms plotseling, maar het kan ook langzaam groeien. Mantelzorger zijn  kan veel van iemand vragen.

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard waarderen de inzet van mantelzorgers dan ook zeer. En wij willen hen zo goed als mogelijk ondersteunen.’, aldus wethouder Arie Mol (bestuurlijk trekker voor mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard). De vijf gemeenten doen dat onder andere door Mantelzorgondersteuning van MEE aan te bieden, zoals respijtzorg. Maar ook door de Dag van de Mantelzorg te organiseren (3 en 10 november 2018) en hen een Blijk van Waardering van € 75,- aan te bieden.

Meer informatie vindt u op de website van Samen meer Hoeksche Waard.