Zorg voor mensen gaat samen met zorg voor milieu

Woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil draagt sinds kort niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het milieu. Op het dak van het complex werden 400 zonnepanelen geplaatst.

Duurzame Hoeksche Waard Wethouder Gerard den Boer van gemeente Korendijk is bestuurlijk trekker voor de hele regio Hoeksche Waard voor wat betreft duurzaamheid. Hij bracht een bezoek aan Heemzicht om met directeur Arie Kamerling te spreken over diens beslissing om te investeren in zonnepanelen. Den Boer: ‘De Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal zijn en initiatiefnemers zoals Heemzicht verdienen de aandacht.’

Het dak op
De wethouder en de directeur trotseren een ladder om op het dak te klimmen en bewonderen daar in gezelschap van de technische man van Heemzicht de 400 zonnepanelen. De zonuren de afgelopen weken waren ongekend. Sinds de installatie op 18 juli 2018, hebben de zonnepanelen al 14,75 MWh aan energie opgeleverd (stand 9 augustus 2018). Dit staat gelijk aan een CO2 besparing van 5.783kg, ofwel het equivalent van het planten van 19 bomen.
Rendement Bij de grootschalige renovatie van het complex van Heemzicht in de jaren 2013-2015, was het budget om te verduurzamen nog niet aanwezig.
Nu, drie jaar later, heeft Heemzicht voldoende weten te reserveren om deze investering te kunnen doen. De SDE subsidie van de overheid gaf hen daarbij een steuntje in de rug. Hun “huisleverancier” Aannemer De Heer uit Papendrecht, welke ook de renovatie van Heemzicht tot een goed einde bracht, mocht de 400 Ritek panelen installeren. Naar verwachting gaan deze jaarlijks circa 55% van het totale jaarverbruik van Heemzicht opbrengen. ‘Onze kerntaken op het gebied van wonen, welzijn en zorg, blijven onze eerste prioriteit.’ zegt Kamerling. ‘Echter, wij zijn een grootverbruiker van energie. Wij herbergen 68 kleine huishoudens en hebben daarnaast nog de algemene ruimtes, daardoor verbruiken wij veel stroom. Doordat Heemzicht heeft geïnvesteerd in 400 zonnepanelen wordt het verbruik minder belastend voor het milieu.’

Zorg voor de toekomst

De investering in zonnepanelen heeft voor Heemzicht twee kanten. Door het verwachte financiële rendement, draagt het bij aan het betaalbaar houden van de zorg. Daarbij ligt het in lijn met de doelstelling van Heemzicht: het bieden van kwaliteit van leven aan mensen. Niet-duurzame energie heeft een negatieve impact op het milieu en daarmee ook een negatieve invloed op de gezondheid. Duurzame energieopwekking doorbreekt dit. Wethouder Den Boer zegt dan ook: ‘Heemzicht vervult hier duidelijk een voorbeeldfunctie. Wij hopen dat er meer instellingen en bedrijven zullen volgen. Immers, door samen te werken aan verduurzaming, houden wij onze planeet ook voor de toekomstige generaties leefbaar.’