Waterschap: Meldt wateronttrekking uit sloten!

Door de aanhoudende droogte moeten agrariërs hun akkergronden vaak beregenen. Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat er voldoende water in de sloten staat zodat het water voor het beregenen gebruikt kan worden. Gezien de aanhoudende droogte raadt het waterschap agrariërs aan om op slimme wijze om te gaan met het beschikbare water.

Beregenen

In tegenstelling tot andere delen van Nederland is het Waterschap nog steeds in staat om aan de vraag naar water te voldoen. Om dat op een goede wijze vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat agrariërs onderling afstemmen en melding doen van elke (ver)plaatsing van pompen. Wanneer meerdere agrariërs tegelijkertijd uit dezelfde sloot water onttrekken, dan kan er tijdelijk te weinig water zijn in de sloten. Daarom nogmaals de oproep aan agrariërs om – waar dat nog niet gedaan wordt – onderling af te stemmen wie wanneer beregent, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen. Ook wordt geadviseerd om vooral ’s nachts te beregenen. Op deze wijze kan het Waterschap ervoor zorgen dat er voldoende water voor iedereen is zodat iedereen voorlopig nog kan beregenen.

Melden is verplicht

Melden voor beregenen is bovendien verplicht. Het onttrekken van water zonder melding is niet toegestaan. Bij het verplaatsen van een pomp naar een nieuwe locatie moet opnieuw melding gedaan worden. Om aan de watervraag te kunnen blijven voldoen, moet het waterschap bij het (ver)plaatsen van elke pomp op de hoogte worden gebracht. Hierbij moet u onder andere de volgende details doorgeven: locatie, aanvang, omvang en duur van het beregenen. Officieel hoeft u onttrekkingen onder de 0,33 m3/min niet te melden. Het waterschap stelt het wel op prijs als dat voor onttrekkingen onder deze grens toch wordt gedaan. Dat geldt zeker in gebieden waar al veel onttrokken wordt. Het waterschap ontvangt dagelijks meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. Het Waterschap constateert echter ook dat niet iedereen meldt.

Het Waterschap wijst de agrariër vooral op de regels voor het beregenen. Op deze wijze kan er gezamenlijk voor gezorgd dat er voorlopig nog voldoende water voor iedereen is.

Bron: Waterschap Hollandsche Delta