Voltallig bestuur PVDA Hoeksche Waard treedt af!

De afgelopen week is in het AD regelmatig bericht over de PvdA Hoeksche Waard. Berichten waarin PVDA niet positief naar voren kwam.  Deze onrust was ontstaan nadat het bestuur de concept kandidatenlijst bekend had gemaakt aan de leden die zich beschikbaar hadden gesteld voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. De lijst  voor de verkiezingen van 21 november 2018 voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.
Bij die bijeenkomst op woensdagavond 25 juli werden de kandidaten gevraagd ‘vanaf nu de moeizame periode van de afgelopen maanden’ te laten rusten, de persoonlijke tegenstellingen te overbruggen en zich in het belang van de partij met volle energie te storten op de toekomst, een goed uitslag bij de verkiezingen voorafgegaan door een intense campagne, zo schrijft Gee Rooimans in een ledenbrief

Verder meldt Rooimans dat het bestuur moet constateren dat verkiesbare kandidaten na het bekendmaken van de kandidatenlijst zonder respect voor elkaar, de leden en het bestuur en niet in het belang van onze partij hebben gehandeld. Hij verwijt de kandidaten dat er uitsluitend over “ik” gesproken wordt en dat het wij-gevoel volledig ontbreekt. De conclusie van het bestuur is daarom dat  de kans op een betere toekomst onder hun leiding verkeken is. “Dit bestuur zal er niet in slagen alsnog de noodzakelijke verbetering in de verhoudingen te bereiken en is daardoor niet meer bereid om deze kandidatenlijst in de ledenvergadering te verdedigen”, schrijft hij .

Het bestuur is uitermate teleurgesteld , voelt zich niet serieus genomen en is aangetast in haar integriteit. Het bestuur treedt daarom voltallig per direct af.

Wat nu?

Op de al aangekondigde ledenvergadering van 27 augustus 2018 zal onder onafhankelijk voorzitterschap vanuit het gewest Zuid Holland, een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Dat bestuur zal de uitdaging moeten aangaan om nog voor de officiële kandidaatsteling van 12 september een ledenvergadering uit te schrijven om het verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst door de ledenvergadering te laten vaststellen.

Tot de ledenvergadering van 27 augustus 2018 zal het huidige bestuur als demissionair bestuur alleen de lopende zaken behartigen.
Als de afdeling geen nieuw bestuur kan vormen en/of als er niet voor 12 september 2018 de noodzakelijke besluiten worden genomen, zal er door de PvdA Hoeksche Waard niet deelgenomen kunnen worden aan de verkiezing die op 21 november 2018 gehouden wordt voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.