Vanaf 1 september één integrale crisisdienst ZHZ

Vanaf 1 september worden de crisisdiensten van Veilig Thuis (0 tot 18-jarigen) en Vivenz (18+) samengevoegd tot één integrale crisisdienst voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is 24/7 bereikbaar via het nieuwe nummer 0800 – 1471. Inwoners, politie, huisartsen en andere organisaties kunnen nu via één nummer de crisisdienst bereiken.

Jeugdhulp en WMO

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarmee hebben ze ook de verantwoordelijkheid, de organisatie en de regie op de uitvoering van de crisisdienst en de crisiszorg voor de jeugdhulp en WMO. Binnen Zuid-Holland Zuid boden tot op heden verschillende organisaties crisishulp aan verschillende doelgroepen.

De 17 gemeenten en de betrokken instellingen in de regio hebben de ambitie neergelegd om te komen tot één integrale crisisdienst van 0 tot 100-jarigen voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Met één toegang, één telefoonnummer, met een eenduidig en integraal triage-instrument en behoud van kwaliteit die de afzonderlijke diensten nu leveren. Eén crisisdienst voor inwoners en professionals waar 24/7 bezetting aanwezig is en die snel en efficiënt kan inspringen waar nodig. Per 1 september is dit gerealiseerd in de nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via nummer 0800 – 1471.

Wat doet de Crisisdienst ZHZ?

De Crisisdienst ZHZ is 24/7 bereikbaar voor inwoners en professionals. Wie met de crisisdienst belt krijgt direct een kundige medewerker aan de telefoon. Deze medewerker onderzoekt of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit niet het geval is adviseert de medewerker de beller over mogelijke vervolgacties. Er wordt indien nodig ruggespraak gehouden met, en gebruik maken van, de expertise van de vertrouwensarts en/of de GZ-psycholoog van Veilig Thuis. Ook werkt men nauw samen met de crisisdienst van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Mocht er directe actie nodig zijn dan gaat de medewerker van de crisisdienst zo snel mogelijk naar het adres van de betrokkenen of naar de plek waar deze op dat moment verblijft.

De medewerker crisisdienst zorgt dat de crisis wordt gestabiliseerd en dat de primaire veiligheid teruggebracht wordt. Hierbij wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van het eigen netwerk van de cliënt. De medewerker crisisdienst stelt een veiligheidsplan op en draagt zo spoedig mogelijk over naar de reguliere zorg.

Wat is een crisis?

Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis kan het gaan om bijvoorbeeld problemen in de relationele sfeer tussen partners onderling of tussen ouders en kinderen of gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Of om grote problemen zoals mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten.

Manager Veilig Thuis, Sandrina Huijgen en Anke Verkade-Bosma, bestuurder van Vivenz onderstrepen het belang van de gezamenlijke crisisdienst. “Als je al in crisis raakt kunnen we met de nieuwe crisisdienst snel en effectiever handelen dan voorheen. Dat is het mooie van deze samenwerking!” aldus Anke Verkade-Bosma. Sandrina Huijgen vult aan: “Met één integrale crisisdienst voor zowel inwoners als professionals wordt het eenvoudiger om een crisissituatie te melden”

Veilig Thuis vormt samen met Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de GGD Zuid-Holland Zuid de Dienst Gezondheid & Jeugd en is te bereiken via 078 770 8500. Meer informatie vindt u op onze website www.dienstgezondheidjeugd.nl