Toetsing bouwplannen aan welstand

De toetsing van bouwplannen aan ‘redelijke eisen van welstand’ is openbaar. Deze toetsing vindt plaats in het gemeentehuis van Binnenmaas, op de dinsdagochtenden van de even weken, van 10.30 tot 12.30 uur. De eerstvolgende keer is dinsdag 21 augustus.
De agenda van de welstandszitting vindt u vrijdagmiddag op deze pagina en ligt maandag vanaf 9.00 uur ter inzage bij de balie Omgevingszaken. De plannen worden voorgelegd aan een gemandateerde van de welstandscommissie. Tijdens de behandeling kunnen direct belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Chapel, tel. 14 078.