Tafeltennissen voor senioren

Op vrijdagmiddag 18 mei startte het tafeltennissen voor 55 plussers op een middag, iedereen had het naar zijn zin en daarom is besloten, in overleg met gemeente en V&R Welzijn dat deze tafeltennismiddag voor 55 plussers ook het komend jaar een vervolg zal krijgen.

En daarom: Elke eerste vrijdagmiddag van de maand is er van 14.00 – 15.30 uur gratis tafeltennissen voor 55 plussers in de Sporthal Cromstrijen. Te beginnen op vrijdag 7 september 2018.

Aan het einde van de vrijdagmiddagen hoopt men dat ieder nog steeds enthousiast is en dat men de deelnemers zal terugzien. Maar dat hoeft niet op vrijdagmiddag, ook op de donderdagavond en de maandagavond is er ruimte beschikbaar om als competitiespeler maar ook als recreant een balletje bij Tavenu te komen slaan.

Voor de vrijdagmiddag is het motto: alles mag, niets moet. U zoekt een tegenstander en de leden en oud leden van Tavenu die ook aanwezig zijn zullen regelmatig van tegenstander wisselen zodat U verschillende soorten tegenstanders en dus een soort training krijgt! Er zijn batjes beschikbaar.

Enkele leden zullen zo nu en dan halverwege de middag een “demonstratie” geven wat er zoal mogelijk is bij het spelletje, wat U dan op Uw gemak kunt bekijken.

Wat betreft de catering is er de mogelijkheid iets te drinken in de restorette.

Kom en ervaar hoe leuk tafeltennis kan wezen!