Nieuw bestuur PVDA op komst

In verband met het aftreden van het afdelingsbestuur is er voor 20 augustus een extra ledenvergadering uitgeschreven.

Een bijeenkomst van een initiatiefgroep van partijleden heeft er inmiddels toe geleid dat 8 leden zich hebben aangemeld om in een nieuw bestuur zitting te nemen.

Tot aanvang van de vergadering die op 20 augustus gehouden wordt, kunnen andere leden zich melden voor een bestuursfunctie bij de demissionair secretaris van de PvdA Hoeksche Waard.

Tijdens deze ingelaste vergadering kunnen de leden een nieuw bestuur kiezen. Dit nieuwe bestuur zal vervolgens leiding moeten geven aan de reeds eerder uitgeschreven ledenvergadering op 27 augustus en zullen volgens planning de definitieve kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Hiermee komt mogelijk een eind aan enkele roerige weken voor de partij en kan zij zich gaan richten op de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.