HWL-ers doen onderzoek naar effecten van bloemrijke akkerlanden op waterleven

HWL doet in opdracht van de Stichting Veldleeuwerik al een paar jaar onderzoek naar de effecten van met bloemenmengsels ingezaaide akkerranden op flora en fauna. Want de mooie bloeiende akkerranden zijn niet alleen een lust voor het oog. Nog interessanter is dat deze akkerranden die niet meer worden benut voor akkerbouw nieuwe mogelijkheden bieden voor insecten, vogels etc. etc. Dit jaar werd gekeken naar de effecten op het waterleven in de aangrenzende sloten.

TV Rijnmond maakte een sfeerimpressie met in de hoofdrollen onze mensen van de aquatische werkgroep. Bekijk de reportage op www.rijnmond.nl

Lees meer over de eerder uitgevoerde onderzoeken door in het zoekvenster rechtsboven op de website van HWLandschap de term akkerranden in te toetsen