Hollandse Delta voert droogte-inspectie uit op dijken

In verband met de droogte inspecteert waterschap Hollandse Delta de primaire dijken in het beheergebied. Dit zijn geen veendijken die gevoelig zijn voor droogte maar, de grasbekleding op de keringen is dat wel.

Daarom worden enkele honderden kilometers dijk geïnspecteerd door speciale inspectieteams. Er wordt gekeken naar graskwaliteit, eventuele scheurvorming, opvallende begroeiing en andere afwijkende zaken. Een dergelijke inspectie door het waterschap op deze schaal heeft nog niet eerder plaatsgevonden.

Maatregelen

Door de langdurig aanhoudende droogte is inspectie noodzakelijk omdat de kwaliteit van de grasbekleding achteruit gaat. Dat moet voorkomen worden, want deze draagt bij aan de totale kwaliteit van de dijk. Met deze extra droogte-inspectie wil het waterschap een beeld krijgen van de staat van de grasbekleding, zodat waar nodig passende maatregelen genomen kunnen worden. Denk aan verplaatsen van schapen op dijkvakken of herstel van de grasbekleding. Zo zorgt het waterschap ervoor dat bij de start van het stormseizoen (1 oktober) de dijken in goede staat verkeren.

Langdurige droogte

Jan Aleman, directeur bij het waterschap en hoofd van het waterschaps operationele calamiteitenteam (WOT) legt uit: “Deze unieke inspectie geeft niet alleen goed inzicht in de huidige staat van onze keringen, maar levert het waterschap ook inzicht op in aandachtspunten die bij langdurige droogte kunnen optreden als het gaat om grasbekleding van dijken en hoe daarmee om te gaan. Als voorzitter van het operationele team binnen onze calamiteitenorganisatie heb ik opdracht gegeven deze inspectie uit eigen personeel te organiseren. Er is nu een unieke kans om medewerkers direct kennis en ervaring op te laten doen. Het is gegeven de huidige klimaatsveranderingen niet ondenkbaar dat een dergelijke droogte vaker op kan treden. Daarom is het goed om nu ervaring op te doen.”

Inspectie-app

De resultaten van de inspectie worden door de teams via een speciale app ingevoerd. Hiermee krijgt het waterschap direct een beeld van de staat van alle gecontroleerde dijken. Naast de staat van het gras is er in de app ook de mogelijkheid om andere opvallende zaken te registreren. Dit kan ook door het toevoegen van foto’s. Dijkdeskundigen op het hoofdkantoor beoordelen de ingevoerde gegevens en adviseren de calamiteitenorganisatie over de nemen maatregelen.

Geen beweidingsverbod

“Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een beweidingsverbod ingesteld. Dat betekent dat veehouders hun dieren van de dijk af moeten halen”, vertelt Aleman. “Wij hebben nog geen verbod, maar als de droogte nog langer duurt, en daar ziet het helaas naar uit, dan kan een beweidingsverbod één van de maatregelen zijn die wij moeten uitvoeren om de grasbekleding van onze dijken te beschermen. Uiteraard nemen wij hierover contact op met de pachters die het eventueel zou betreffen. Voor nu is het niet aan de orde. Net als een beregeningsverbod. Maar, er is landelijk een watertekort. Wij kunnen nog voldoende water krijgen waar het nodig is, maar dat kost ons wel moeite. De garantie op water is niet meer vanzelfsprekend.”

 

Bron:Waterschap Hollandse Delta