Hoeksche handhavers op Twitter

Sinds deze week is het nieuwe team Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) dat toezicht houdt op de openbare ruimte in de Hoeksche Waard actief op Twitter. Via het account @HwBoa twitteren de handhavers over situaties die zij tijdens hun werk tegenkomen. Zij willen op deze manier inwoners nog beter informeren en tips geven over wat wel en niet toegestaan is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de vijf gemeenten en de Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst.

Het team BOA’s, dat sinds 1 juli actief is op het eiland, controleert en handhaaft bijvoorbeeld op parkeeroverlast, vandalisme en afvaldumping. Verder houden ze toezicht tijdens evenementen en stimuleren ze gewenst gedrag in de openbare ruimte door met inwoners in gesprek te gaan.

Afbeelding: Woerden.tv / Xanjero