Etienne Hesen interim-griffier fusiegemeente Hoeksche Waard

Etienne Hesen is aangenomen als interim-griffier van de nieuw op te richten gemeente Hoeksche Waard. Vanaf 1 september gaat hij voor één jaar aan de slag.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Hesen bestaan tot 1 januari 2019 uit het voorbereiden van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, met name vanuit het oogpunt van de nieuwe gemeenteraad. Daarna begeleidt Hesen deze nieuwe gemeenteraad tot een definitieve griffier is benoemd.

Verkiezingen

Op 21 november kunnen alle stemgerechtigden in de Hoeksche Waard een nieuwe gemeenteraad kiezen. De nieuw gekozen gemeenteraad van de Hoeksche Waard heeft 37 raadsleden en treedt per 1 januari 2019 aan. Tot die tijd heeft de Hoeksche Waard nog vijf aparte gemeenteraden.

Ervaren

Etienne Hesen is als griffier werkzaam geweest in Wychen en Arnhem, maar kent de gemeentepolitiek ook van binnenuit. Hij is als fractievoorzitter en wethouder in Helmond werkzaam geweest. Het laatste jaar was hij griffier in Vlaardingen, waar hij onder andere een nieuw vergadermodel heeft geïntroduceerd. Met Etienne Hesen beschikt de toekomstige raad van de gemeente Hoeksche Waard dus over een zeer ervaren griffier, die samen met de overige leden van de griffie de huidige en toekomstige raadsleden van een uitstekende ondersteuning kan voorzien.