Echtpaar De Ronde uit Puttershoek 60 jaar getrouwd

Op maandag 20 augustus zijn de 87-jarige mevrouw C.W. de Ronde-de Jager en haar 88-jarige echtgenoot uit Puttershoek 60 jaar getrouwd.

Beiden echtelieden zijn geboren in Rotterdam, hier is ook hun huwelijk voltrokken. Tot 2016 hebben ze in Rhoon gewoond. Nu wonen ze met verzorging in Huys te Hoecke in Puttershoek. Het echtpaar heeft twee zonen en vijf kleinkinderen. De heer De Ronde was tot zijn pensioen boekhouder, mevrouw De Ronde was administratief medewerkster.

Burgemeester Borgdorff en zijn echtgenote bezochten het echtpaar en brachten onder overhandiging van een boeket bloemen de felicitaties over namens het gemeentebestuur.