De Warmterotonde. Een milieuvriendelijk alternatief?

De Warmterotonde is de infrastructuur voor collectieve warmte in het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland voor de komende 30-50 jaar. Hiermee kan maximaal worden bespaard op fossiele energie. De Warmterotonde is een flexibel systeem, waarop meerdere aanbieders en meerdere bronnen van verschillende herkomst toegang krijgen. Er wordt naar gestreefd om steeds meer lokale duurzame bronnen te ontsluiten en toe te voegen. Beluister hieronder de reportage van Sanne Waldekker.