De top 3 van lijst ‘Hart Voor Alle Kernen’ is bekend.

De lokale partij ‘ Hart voor alle kernen’ gaat steeds meer vorm krijgen. Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezing in november zullen een aantal stappen gemaakt moeten worden. Inschrijven, een partijprogramma en uiteraard de kandidatenlijst. De top 3 van deze lijst is onlangs bekend gemaakt. Dit zijn de namen op deze lijst.

foto van Hart Voor Alle Kernen HW.

1 Riene Verburgh.
2 Jeanette Saarberg.
3 Marianne Maris.

De partij is nog bezig om meer mensen op de lijst te zetten, maar de namen houden ze nog even stil.
Wel meldt de partij dat bewoners van de Hoeksche Waard vanaf nu lid kunnen worden van Hart Voor Alle Kernen.
Wil je dat of heb je iets waarvan je vindt dat dit in het verkiezingsprogramma zou moeten. Mail dan naar hartvoorallekernen@gmail.com