College Cromstrijen gaat voor oostelijke randweg Klaaswaal

Het college van Cromstrijen stelt de gemeenteraad voor in te zetten op een oostelijke randweg Klaaswaal. Na een definitief besluit door gedeputeerde Vermeulen en Provinciale Staten, neemt de raad een definitief besluit over de verkeersontsluiting Klaaswaal.

De realisatie van de bypass Klaaswaal wil het college nadrukkelijk als plan B houden wanneer blijkt dat de aanleg van de oostelijke randweg toch niet doorgaat.

De beste oplossing

Volgens wethouder Hans Flieringa is de regionale oostelijke randweg Klaaswaal de beste oplossing voor de ontlasting van Klaaswaal en voor verschillende andere knelpunten in de Hoeksche Waard. “Naast verlaging van de verkeersdruk op de centrale assen in Klaaswaal, zorgt het voor minder verkeer op de N487”, aldus de wethouder. “Daarnaast biedt het een nieuwe ontsluiting voor het bedrijventerrein Klaaswaal en het bedrijventerrein Numansdorp (oostkant)”.

Gebiedsdeal Verkeer

De provincie Zuid-Holland denkt actief met de regio mee over de verkeersontsluiting van het eiland en erkent de problematiek in Klaaswaal. De gedeputeerde wil met de Hoeksche Waard tot een ‘Gebiedsdeal Verkeer’ komen. De aanleg van een regionale oostelijke randweg Klaaswaal is hierin wat de regio betreft een belangrijk onderdeel.

Op 25 september 2018 behandelt de gemeenteraad het voorstel over de verkeersontsluiting Klaaswaal. Bent u benieuwd naar het volledige raadsvoorstel, kijk dan op www.cromstrijen.nl > Vergaderkalender.

Commissiebehandeling

Voordat de behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt, bespreekt de Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken het raadsvoorstel op dinsdag 11 september. Beide vergaderingen zijn openbaar en desgewenst kan bij de commissievergadering (na voorafgaande aanmelding) worden ingesproken.