Waterschap plaatst extra mobiele pompen.

Onlangs te lezen op AD.nl, geschreven door Folkert van der Krol :

Waterschap Hollandse Delta heeft een aantal kleine mobiele pompen in de Hoeksche Waard geplaatst om de waterstanden in de polders op peil te houden en te zorgen voor extra aanvoer van schoon water. Dat is nodig vanwege de aanhoudende droogte en de dalende waterstanden in de rivieren.