Waterschap plaatst extra mobiele pompen.

Onlangs te lezen op AD.nl, geschreven door Folkert van der Krol :

Waterschap Hollandse Delta heeft een aantal kleine mobiele pompen in de Hoeksche Waard geplaatst om de waterstanden in de polders op peil te houden en te zorgen voor extra aanvoer van schoon water. Dat is nodig vanwege de aanhoudende droogte en de dalende waterstanden in de rivieren.

Voor nu is er volgens het waterschap nog genoeg water in de sloten. Maar als meerdere agrariërs tegelijkertijd water halen uit dezelfde sloot, kan er tijdelijk te weinig water in de sloten staan. Hollandse Delta roept agrariërs daarom op om, als dat nog niet gebeurt, af te stemmen wie wanneer beregent.

Melden voor beregenen is bovendien verplicht, maar volgens het waterschap doen nog niet alle agrariërs dit. [/bak]