Vodatent, Winnend initiatief Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West

Winnend initiatief Het initiatief Vodatent van Job Schipper is de jurywinnaar geworden van Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West en ontving daarmee een 1000 euro waardebon die hij kan gaan inzetten voor promotionele activiteiten en communicatiemiddelen bij de concrete uitvoering van zijn plan. Vodatent wil een glamping starten in de Hoekse Waard. Glamping staat voor glamorous kamperen, een nieuwe vorm van kamperen die de laatste jaren steeds meer in populariteit toeneemt.

De publieksprijs ging naar Thuis bij Teuntje van Jolenta van der Sijde. Dit concept kreeg de hoogste waardering van het publiek. Thuis bij Teuntje wil een centraal meetingpoint zijn als recreatief hart van het gebied met eenvoudige horecavoorziening. Denk aan een pannenkoekenhuis met een terras aan het water, dat niet alleen recreatie biedt maar ook dienst doet als rustpunt voor bezoekers.

Demonstratiemarkt Op donderdag 28 juni vond de demonstratiemarkt van Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West plaats in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Initiatiefnemers, organisaties uit de Hoeksche Waard, belangstellenden, omwonenden, potentiële bezoekers en investeerders waren aanwezig. Tijdens deze markt presenteerden de deelnemers zich aan het publiek en toonden zij hun initiatieven op de daarvoor ingerichte markt.

Vervolgstappen voor de regio Wethouder Gerard den Boer sprak zijn droom voor de omgeving uit: ‘Het doel is de streek levendig te houden, dat is waar we het voor doen. De kracht van dit project is samenwerking met kansrijke initiatieven van binnen én buiten de regio, met de ambitie om zo snel mogelijk met elkaar aan de slag te gaan.’

In vervolg op het programma Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West gaan alle deelnemende initiatieven verder werken aan de realisatie van hun plannen in samenwerking met alle betrokken partijen. Meer informatie of heeft u ook een initiatief? Kijk op www.beleefhoekschewaard.nl/ondernemen/natuurlijk-ondernemenhww/

Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West Binnen de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West / Spuimonding trekken Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente Korendijk, Provincie ZuidHolland, Wereld Natuur Fonds, Havenbedrijf Rotterdam en Natuurmonumenten gezamenlijk op. Voor het project Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West is gezocht naar initiatiefnemers die natuur en ondernemerschap bij elkaar brengen binnen vier thema’s: recreatieactiviteiten, zakelijk, verblijf en horeca.