PVDD en GL willen opheldering over Genx en PFOA in water

Het kankerverwekkende PFOA en GenX is in sterk verhoogde concentraties aangetroffen in slootwater en regenwater. Naar aanleiding van een tussenrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren Zuid-Holland via schriftelijke vragen deze zorgwekkende situatie aan de kaak gesteld.

Het RIVM adviseert voorlopig om water op de meetlocaties niet te gebruiken om moestuinen mee te begieten of als drinkwater voor vee. Chemours werkte tot 2012 met PFOA en sindsdien met GenX bij de productie van o.a. antiaanbaklagen. Bij de verwerking worden deze stoffen er niet uitgehaald en komen zo via het afval en via directe lozingen in lucht, water en bodem terecht. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de provincie meer duidelijkheid moeten geven over de risico’s van het afval van Chemours.

‘Omwonenden krijgen keer op keer slecht en vooral onduidelijk nieuws,’ aldus Bart Canton, Statenlid Partij voor de Dieren Zuid-Holland, “Er is behoefte aan heldere en eenduidige informatie, zodat omwonenden weten waar ze aan toe zijn.” Eerder kregen omwonenden te horen dat groente en fruit uit eigen tuin niet voor consumptie geschikt zou zijn en dat grond niet afgevoerd zou mogen worden. Later werden deze adviezen versoepeld.

Berend Potjer Statenlid van GroenLinks vult aan: “Elke keer blijkt het toch weer erger dan gedacht. Nu blijkt dat ook het regenwater niet meer veilig is. Wij blijven er dan ook op aandringen om de lozing van dit soort giftige stoffen waar je niet vanaf komt helemaal uit te bannen. Alleen bewezen veilig stoffen mogen dan in het riool of uit de schoorsteen komen.”