Politieke partijen moeten voor 27 augustus geregistreerd zijn

Op 21 november 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Het is belangrijk dat nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die mee willen doen aan de verkiezingen zich op tijd laten registreren.

Lokale groeperingen

Nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) aan de verkiezingen willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor
de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Zuid-Holland, moeten zich voor 27 augustus 2018 laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis in Binnenmaas. Dit geldt voor alle
lokaal geregistreerde plaatselijke partijen.

Landelijke groeperingen

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het is echter niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA Hoeksche Waard).
Eventuele toevoegingen aan landelijke aanduidingen worden als nieuwe aanduidingen gezien.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de procedure om als politieke groepering deel te nemen, is te vinden op www.toekomsthw.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar verkiezingen@gemhw.nl.

Bron:Toekomst Hoeksche Waard