Naam gezocht voor nieuw eiland in het Haringvliet

Bij Middelharnis, middenin het Haringvliet, wordt een uniek vogel- en viseiland aangelegd door het Wereld Natuur Fonds. De werkzaamheden zijn in volle gang. Op en rond de nieuw aangelegde zandbank kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels volop gelegenheid om te broeden en eten te zoeken. Zo’n prachtig eiland verdient natuurlijk een prachtige naam. Bedenk jij die? 

Nieuw eiland

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambiteus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit doen zij in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen op 5 september 2018.

Naam?

Het WNF roept iedereen op om een goede naam te bedenken voor dit nieuwe eiland in het Haringvliet. Laat de door jou verzonnen naam achter via de volgende link en maak kans op een uitnodiging voor de opening van het eiland in oktober 2018 én eeuwige roem!