Monumentale bomen onderdeel cultureel erfgoed

 

Goed nieuws voor de monumentale bomen en monumentale ‘groenstructuren’ en boomgroepen
in Nederland. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de landelijke Bomenstichting hebben
de monumentale bomen aan de ‘Kaart Groen Erfgoed’ toegevoegd. Aangezien alle landelijk
erkende, monumentale bomen in de Hoeksche Waard ook in de database van de Bomenstichting
staan, zijn ook deze opgenomen in dit register van de RCE.

De Hoeksche Waardse Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior is bijzonder ingenomen met deze ontwikkeling.
Het betekent feitelijk dat een landelijke overheidsinstelling nu extra waarde toe heeft gekend aan de
monumentale bomen en boomgroepen. ‘Eigenlijk is dit iets waar wij ook al vanaf onze oprichting, in het
najaar van 2003, voor hebben gepleit. Natuurlijk zijn volwassen en zeker oude bomen erg belangrijk voor
ondermeer hun natuurwaarden. Maar ook vanuit historisch, cultureel en landschappelijk oogpunt zijn
ze heel waardevol. Denk maar eens de oude boerderijen die hun naam aan bomen danken, maar ook
aan de herdenkingsbomen, aan oude leilinden die soms nog steeds overeind staan als het pand waar
ze ooit voor of naast stonden allang gesloopt is. Wie later onderzoek doet naar historische bebouwing
ziet dan aan de aanwezigheid van een oude leilinde dat daar vroeger een boerderij of dijkhuis heeft
gestaan. Het is nu niet alleen meer de landelijke Bomenstichting, maar ook een landelijke overheidsclub
die dit soort zaken onderkent’, aldus ‘Fraxinus Excelsior’.

Extra bescherming
De Bomenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben monumentale bomen
aan de Kaart Groen Erfgoed toegevoegd. Vanaf 21 juni 2018 is de Kaart Groen Erfgoed uitgebreid met
de monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Bomen zijn hierin opgenomen
vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of hun beeldbepalende rol in
de omgeving. Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen.
Ook staan veel monumentale bomen in historische dorps- en stadskernen, veelal als onderdeel van waardevolle
historische ensembles. En duizenden monumentale bomen zijn te vinden in tuinen van particulieren.
Behalve dat bomen een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze geschiedenis en leefomgeving zal de
opname van de bomen op de Kaart Groen Erfgoed zeker bijdragen tot een betere bescherming van
solitaire bomen en bomenstructuren. Zie voor meer info de website: https://landschapinnederland.nl/kaart-groen-erfgoed