Metingen luchtmeetstation Strijensas met vijf jaar verlengd

De metingen met het luchtmeetstation in Strijensas, dat voor anderhalf jaar dienst zou doen, worden met nog eens met vijf jaar gecontinueerd.

Op verzoek van de gemeente Strijen plaatsten de provincie Noord-Brabant en de provincie Zuid-Holland in 2016 in onderlinge samenwerking een luchtmeetstation in Strijensas. Het meetstation is een uitbreiding op het bestaande meetnet rond industrieterrein Moerdijk waarvan het beheer in handen is van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Overeengekomen is nu om de samenwerking te continueren. Voor het Zuid-Hollandse meetstation in Strijensas is onlangs door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) namens de provincie Zuid-Holland een nieuwe contractperiode van vijf jaar afgesloten. De kosten voor het meetstation in Strijensas komen voortaan volledig voor rekening van de provincie Zuid-Holland.

Burgemeester Jan Waaijer van gemeente Strijen is blij met het besluit om het meetstation voor nog eens vijf jaar te handhaven. “De gemeente Strijen – en het dorp Strijensas in het bijzonder – ligt in het effectgebied van het industrieterrein Moerdijk. Door de luchtkwaliteit in Strijensas te blijven monitoren, kan bij onregelmatigheden meteen in actie worden gekomen”.

Op het meetstation wordt onder andere de stof benzeen gemeten. Cijfers laten zien dat er in de afgelopen periode geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarde voor benzeen hebben plaatsgevonden. Door de metingen van het meetstation kan ook het verbod op het varend ontgassen van benzeenhoudende stoffen beter worden gehandhaafd. In het verleden werden veel geurklachten veroorzaakt door tankschepen die op het Hollandsch Diep hun laadruimte ventileerden om te ontgassen.