Krijgt u natte voeten?

Kaart met risico op wateroverlast

De afgelopen dagen is het flink warm geweest en het lijkt er voorlopig niet op dat het af zal koelen. Misschien zit u daarom wel geheel vrijwillig met natte voeten. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er een moment komt dat uw badeendje door de kamer drijft en u ongewild met natte voeten zit.

Afgelopen vrijdag heeft een drietal samenwerkende bedrijven gegevens gepubliceerd over de kans van waterschade in en aan de huizen in Nederland. Dit is gedaan naar aanleiding van de, voor gemeenten, verplichte klimaatstresstest. Deze test moet voor het einde van 2019 zijn uitgevoerd.

De drie bedrijven, Verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en wateradviesbureau Nelen & Schuurmans, hebben gegevens van een hoogtekaart van Nederland gebruikt. Deze hoogtekaart, in combinatie met een serie computersimulaties, gaf een overzicht van waterniveau’s in Ńederland. In combinatie met weersgegevens is de waarschijnlijkheid van deze waterstanden berekend. Als er dan ook nog een kaart van het landgebruik aan toegevoegd wordt kunnen de gegevens voor de bewoonde gebieden worden uitgezocht.

Het label met de naam BlueLabel is opgedeeld in vijf categorieën. Net als het energielabel hebben deze categorieën een letter toegewezen gekregen. A betekent een zeer laag risico en E een zeer hoog risico.

Hoe staat het ervoor in de Hoeksche Waard?
De NOS heeft de gegevens over de labels op een andere manier gegroepeerd en deze gepubliceerd. In de tabel hieronder staan per gemeente het percentage huizen per, door de NOS aangepaste, categorie. Bij elke gemeente kwam het totaalpercentage niet uit op 100%. Wat we te kort kwamen hebben we in de categorie onbekend neergezet. Ook hebben we de percentages binnen de gehele Hoeksche Waard berekend.

Percentage woningen per categorie ‘kans op wateroverlast’ per gemeente
geen kans tegen gevel aanwezig groot water binnen onbekend
Strijen 46.7% 32.4% 5.1% 5.6% 2.2% 8%
Binnenmaas 44.3% 33.5% 5.9% 5.1% 3.3% 7.9%
Oud-Beijerland 31.8% 40.1% 8.9% 9.8% 2.2% 7.2%
Korendijk 34.5% 37.5% 10.2% 10.7% 2.9% 4.2%
Strijen 27% 35.1% 13% 16.3% 2.9% 5.7%
Hoeksche Waard 36.86% 35.72% 8.62% 9.5% 2.7% 6.6%

Wat moeten we met deze gegevens?
De waterhoogtegegevens zijn ook beschikbaar op een fijnmaziger niveau. De gemeente Rotterdam maakt daar bijvoorbeeld gebruik van. Deze gegevens kunnen worden aangevraagd bij BlueLabel. Achmea heeft aangegeven deze gegevens mee te nemen in hun premieberekeningen. Woont u in een gebied wat een hooger risico heeft kunt u dit dus ook gaan merken als u wel droge voeten houd, doordat uw verzekering duurder zou kunnen worden. U kunt bezwaar maken tegen het label, maar dan moet u daar eerst achter zien te komen. Voor zover wij hebben kunnen vinden moet u dan eerst het label aanvragen.

Als gemeenten rioolgegevens beschikbaar hebben gesteld zijn deze meegenomen in de berekeningen. Dit betekend dat het beeld wat vertekend kan zijn (Een riool kan waterafvoer versnellen, wat het risico verkleint). Het is ons onbekend hoe dit zit met de gemeenten in de Hoeksche Waard.

originele afbeelding: NOS, hier alleen de Hoeksche Waard uitgesneden