Krekenherstelplan

Na vele klachten van diverse organisaties en bewoners zag het Waterschap in dat hun heftige handelen met betrekking tot de kreken niet gewenst is. Ze gaan dat dus nu herstellen en HWLandschap is daar nauw bij betrokken. iemand die daar alles van weet, is Cees Mesker. René Toonen sprak met hem.