Hulp voor ouderen die huurtoeslag mislopen

Voor mensen met een bescheiden inkomen is er in ons land het systeem van huurtoeslagen. Dat lijkt op zich een goede regeling, die ervoor kan zorgen dat mensen toch met redelijk beheersbare kosten in een huurwoning kunnen wonen. Maar werkt het systeem echt wel altijd naar behoren? HW Wonen signaleert dat met name ouderen huurtoeslagen laten liggen.

En dat is uiteraard niet de bedoeling, want wettelijk heeft men in veel gevallen gewoon recht op een huurtoeslag. Met een mogelijke huurtoeslag krijgt iemand iets meer financiële ruimte. Het mislopen ervan is dan ook zonde. Tijd om hier eens aandacht voor te vragen, volgens HW Wonen. ‘Wij merken feitelijk al langer, meestal tijdens persoonlijke gesprekken met oudere huurders, dat dit probleem speelt. Het is dus niet iets van de laatste tijd. Of de berichtgeving van de landelijke overheid op dit gebied te summier is geweest kunnen wij niet zeggen, maar wat wij nu wel zien is dat huurders soms een toeslag mislopen, die zij echt heel goed kunnen gebruiken’, aldus een woordvoerdster (Barbara Teeuwen) van HW Wonen. De woningstichting wil overigens meer doen dan dit probleem, want dat is het voor een deel van de ouderen wel degelijk, bespreekbaar maken.

Hulp voor ouderen

Een huurtoeslag kan afhankelijk van het inkomen van een huurder oplopen tot enkele honderden euro’s. Zeker voor mensen met een smalle beurs een hele welkome aanvulling. De grens voor een huurtoeslag ligt bij een inkomen van 22.400 euro per jaar en voor een gezin bij 30.400 euro. De huur, inclusief de servicekosten voor de woning, mag niet hoger zijn dan 710 euro. HW Wonen: ‘Met name onwetendheid speelt een belangrijke rol. Heel jammer, want elke euro toeslag is er eentje. Met vragen over een huurtoeslag kunnen mensen bij vele organisaties in de Hoeksche Waard kostenloos terecht. Denk hierbij aan Humanitas, de huurdersverenigingen en natuurlijk ook bij ons. Men kan voor vragen over dit onderwerp contact met ons opnemen via e-mail: post@hwwonen.nl of telefonisch, via 0186899899.’ Verder zet HW Wonen samen met diverse organisaties uit de Hoeksche Waard ook in op een bewustwordingscampagne. Afspraken hierover werden begin dit jaar ondertekend. HW Wonen hoopt zo veel ouderen te bereiken. ‘Want het is gewoon zonde als je een bedrag misloopt waar je recht op hebt’, verwoord een woordvoerdster het standpunt van de woningstichting.