Hulp voor kwetsbare, zwangere vrouw met VoorZorg

Onlangs op AD.nl, geschreven door Bas Boerma

Vrouwen in een ‘kwetsbare situatie’ die zwanger zijn van hun eerste kind kunnen vanaf september hulp krijgen van Careyn en de GGD. Het ‘VoorZorg-traject’, dat ruim twee jaar duurt, moet het aantal meldingen van onder meer huiselijk geweld terugdringen.

Lees verder op  AD.nl

Careyn en de GGD kunnen, samen met de gemeente, dan het Voorzorg-traject aanbieden. In Dordrecht en Breda zijn met VoorZorg al tientallen ouder(s) en hun kind uit de problemen gebleven. In september gaat VoorZorg in de Hoeksche Waard van start.

Preventief

,,Het is zeker niet zo dat er veel zwangere vrouwen in de Hoeksche Waard zijn die hier nu behoefte aan hebben. We bieden dit preventief aan om er voor te zorgen dat de ouders en het kind op lange termijn de beste kans hebben op een goed leven”, zegt Manon Arts, programmamanager Jeugd van Careyn.

Cijfers uit andere delen van het land liegen er niet om. ,,We zien significant minder meldingen bij Veilig Thuis, waar onder meer gevallen van huiselijk geweld worden gemeld.”

VoorZorg begint al voor de bevalling. Een verpleegkundige heeft al voor de geboorte contact met het aanstaande gezin en verlaat moeder, vader en kind pas als het kind twee jaar oud is. ,,Het is een lang en intensief traject”, geeft Arts toe.

Jonge ouders krijgen – simpel gezegd – ondersteuning in opvoedvaardigheden. Dat heeft effect op de gezondheid van en de veiligheid in een gezin. De eerste resultaten laten zien dat aanstaande ouders bijvoorbeeld minder roken en dat kinderen met een hoger gewicht ter wereld komen, waardoor de weerstand van een baby wordt verhoogd.

Prézorg

Waar VoorZorg nieuw is in de Hoeksche Waard, is het eiland al langere tijd bekend met Prézorg. De theorie is nagenoeg hetzelfde, alleen hoeven aanstaande moeders aan minder voorwaarden te voldoen om voor begeleiding tijdens de zwangerschap in aanmerking te komen. ,,Moeders die hun tweede of derde kindje verwachten of een hoge opleiding hebben kunnen Prézorg krijgen”, zegt Arts. ,,want ook in die groep zijn er vrouwen die gebaat zijn bij extra begeleiding.” [/bak]