Hoeksche Waard in trek bij jongeren en gezinnen

Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. De nieuwe aanwas zit met name in de categorieën tot 25 jaar en tussen 26 en 65 jaar.
Beide categorieën beslaan ieder zo’n 45% van het totaal aantal nieuw gevestigde personen. Het vestigingsoverschot bestaat vooral uit huishoudens uit de regio Rijnmond. Dit blijkt uit de Verhuis-en woonmonitor Hoeksche Waard
uitgevoerd door Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van SOHW voor de vijf gemeenten van Hoeksche Waard. De monitor volgt woningmarktontwikkelingen in de regio en de verhuisstromen van en naar het eiland.
Gezinnen
Het vestigingsoverschot is het grootst onder huishoudens van paren met of zonder kinderen.
Alleenstaanden vertrekken per saldo uit de Hoeksche Waard. Vooral tussenwoningen zijn in trek in de Hoeksche Waard, 35% van de verkochte woningen bestaat uit dit type. Volgens Piet Van Leenen, bestuurlijk trekker en verantwoordelijk voor het domein ‘Wonen in de Hoeksche Waard’, uit Oud-Beijerland voeden deze onderzoeksgegevens de wens en de noodzaak om voortgang te maken met woningbouw: “De cijfers laten zien dat de
Hoeksche Waard aantrekkelijk is als gezinseiland. Wel moeten we voldoende blijven bouwen willen we aan de vraag kunnen voldoen en de huizen betaalbaar houden.”
Uit het onderzoek blijkt verder dat de voor de woningen betaalde prijs langzaam oploopt, dat huizen korter te koop staan en ook de vraagprijs stijgt. Daarnaast daalt ook nog eens het aantal te koop staande woningen in alle gemeenten in de Hoeksche Waard met 35% in twee jaar. In de gemeente Binnenmaas en Oud-Beijerland daalt het aantal te koop staande woningen het duidelijkst.