Klep Haringvlietbrug minder vaak omhoog

Begin 2018 zijn er reparaties en verstevigingen aangebracht aan de klep van de Haringvlietbrug. Deze werkzaamheden waren noodzakelijk om de brug beschikbaar te houden voor het weg- en vaarwegverkeer. Het functioneren van de brug wordt goed in de gaten gehouden om tijdig in te kunnen grijpen.

Bij recent onderzoek zijn gebreken geconstateerd die gerepareerd moeten gaan worden. De projectorganisatie van Rijkswaterstaat brengt nu de noodzakelijke reparaties, en de daarbij behorende hinder voor de weg- en de vaarweggebruikers in kaart. De verwachting is dat in de maand september reparaties worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat is tevens genoodzaakt het aantal brugdraaien wat te verminderen. De krachten die gepaard gaan met een brugdraai hebben een negatief effect op de klep en in het bijzonder de gebreken. Een maximum van 8 brugdraaien per dag is voorlopig noodzakelijk .

Vooral voor de vaarweggebruikers is dit slecht nieuws. Zeker nu het vaarseizoen richting zijn piekperiode gaat.

Vanaf maandag 9 juli zal het aangepaste draairegime van kracht worden. Van de (maximum) 11 bedienmomenten komen er dus 3 te vervallen te weten 13.00, 15.00 en 19.00u.

Bron: Hoeksch Nieuws