Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel herindeling

De Eerste Kamer heeft  ingestemd met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarmee is het besluit tot herindeling definitief. 

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard gaat per 1 januari 2019 van start. De voorbereidingen op de samenvoeging van de vijf gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen SOHW, WIHW en ISHW zijn al enige maanden geleden gestart en liggen op schema. De gemeenten waren dit wettelijk verplicht en voelen zich er ook verantwoordelijk voor dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard op 1 januari 2019 klaar is voor de voortzetting van de dienstverlening aan de inwoners. Een goede dienstverlening aan inwoners, zowel digitaal als persoonlijk, is één van de speerpunten voor de nieuwe gemeente.

Voorbereidingen

In de komende tijd wordt hard verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe organisatie. Op het gebied van dienstverlening, tijdelijke huisvesting, het stroomlijnen van werkprocessen, het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen en tal van andere zaken.

Voorgeschiedenis

De afgelopen jaren hebben de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geconstateerd dat het noodzakelijk is om te kiezen voor herindeling of versterking van de bestuurlijke samenwerking. Omdat overtuigend draagvlak voor één van de twee oplossingsrichtingen ontbrak en alle partijen het er over eens waren dat nietsdoen geen optie is, heeft de provincie Zuid-Holland in januari 2016 het initiatief genomen tot het starten van het open overleg in het kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De herindelingsprocedure heeft geleid tot een herindelingsadvies waarin de provincie adviseert de vijf gemeenten samen te voegen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Met de provincie was ook de regering van oordeel dat deze samenvoeging de beste en meest duurzame oplossing voor de regio is. Het wetsvoorstel tot herindeling is op 24 april 2018 met 91 stemmen voor en 47 stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer. Nu heeft dus ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

Meer informatie

Meer informatie over de voorbereidingen op de vorming van één gemeente Hoeksche Waard is te vinden op www.toekomsthw.nl en via de Facebookpagina Toekomst Hoeksche Waard en twitteraccount @ToekomstHW.